MÀQUINAS

MESA BOOGGIE SIMUL CLAS 2 NINE

L’ampli mesa boggie simul class ens va vindre degut a un problema en una de les etapes, concretament hi havia una vàlvula que tenia “red platting” fent que saltessin els fusibles de protecció. El “red plating” passa quan un dels elèctrodes de la vàlvula, en aquest cas el plate, es posa vermell pel gran pas d’electrons. Al passar tants electrons el metall es torna incandescent i degrada les seves propietats. El problema era que un condensador a la secció de bias estava trencat i variava el voltatge de bias del seu punt òptim. Aquest feia que passes massa intensitat fent que saltessin els fusibles. Vam canviar el condensador per un de més voltatge per seguretat. També es van canviar totes les vàlvules i és var revisar el bias perquè funciones perfectament. Per últim, vam fer una neteja de sòcol, ventiladors i pcb.imgmadet1