MÀQUINAS

ECHO. 256

Delay basat en el xip PT2399 de retard, aquesta unitat te un tipus de filtratje reduit donant un color “medium-lofi” característic.m1

CONTROLS:
– Time: Permet un retraç fins 500-600 ms.
– Echo: Deixa pasar repeticions molt filtrades permetent echos nets com per slapback.
– Dwell: Retroalimentació de les repeticions del Echo (feedback).