MÀQUINAS

RC BOOSTER

Pedal basat sobre l’arxiconegut RC booster. Ofereix un booster super transparent de 20db.m1

CONTROLS:
– Vol: volum total de sortida.
– Bass: Realç o atenuació freqüències baixes.
– Treb: Realç o atenuació freqüències altes.
– Gain: augmenta volum d’entrada al sistema.